ფასები

ფასები მოცემულია ხელობისა და მასალების ჩათვლით.

თეთრი კარკასი-დან

384 ₾
- დან
საშუალო ხანგრძლიოვბა : 30-60 დღე

მწვანე კარკასი-დან

323 ₾
- დან
საშუალო ხანგრძლიოვბა : 30 დღე